Doelstelling

/ 11 comments
Wij willen dat het werk dat moeders thuis doen weer als werk wordt gezien, en niet als niets doen! Omdat dit voor álle moeders geldt, of ze nou fulltime of parttime moederen hebben we de naam Thuisblijfmoedersite veranderd in Het Moederfront.

Het Moederfront is er omdat
 • niemand zich zou moeten verontschuldigen dat ze 'alleen maar moeder is'.
 • moederschap meer respect verdient dan het nu krijgt
 • vrouwen niet gestraft moeten worden voor hun moederschap
 • moeders zorgen voor het menselijk kapitaal
 • het om meer gaat dan de combinatie kind en baan: het gaat om een herwaardering van zorg en opvoeding
 • al het werk dat moeders doen, buitenshuis en binnenshuis sociale en economische waarde heeft
 • moeders soms even een moment voor zichzelf willen!

Doelstelling
 1. Het bieden van her- en erkenning en ondersteuning aan moeders die de keuze hebben gemaakt thuis te blijven bij de kinderen. In de maatschappij van vandaag richt het overheidsbeleid zich erop vrouwen te stimuleren deel te gaan nemen aan het arbeidsproces, en wordt het werk van een thuisblijfmoeder ondergewaardeerd. Sterker nog: het wordt helemaal niet als werk gezien! Behalve natuurlijk als je zorgt voor de kinderen van iemand anders.
 2. Het ontzenuwen van vooroordelen en stereotypes t.a.v. vrouwen die thuisblijfmoeder zijn.
 3. De maatschappij laten zien dat er vrouwen zijn, die tegen de stroom, in ervoor kiezen zelf hun kinderen te verzorgen en op te voeden.
 4. Opkomen voor de keuzevrijheid van mannen en vrouwen hun leven in te richten zoals zij dat wensen
 5. In een, in toenemende mate materialistische en competitieve wereld, moeten we vrouwen ondersteunen die moedig genoeg zijn de financieel moeilijke keuze te maken thuis te werken om zo hun kinderen te voorzien van een stabiele emotionele basis. Als een maatschappij moeten we de onzekerheid wegnemen die die keuze omringt zo dat vrouwen zich veiliger en erkend kunnen voelen als ze hem maken. (gebaseerd op de doelstelling van de Engelse organisatie voor tbm's.)
'Wat we nodig hebben, is de algemene erkenning - op de werkvloer, binnen het gezin, door de wetgever, en in sociaal beleid - dat íemand het broodnodige werk op zich moet nemen van het opvoeden van kinderen en de zorg voor het gezin, en dat dit onmisbare werk niet mag worden gestraft met maatschappelijke marginalisatie, verlies van status en een verhoog risico op een armoedig bestaan. '

Anne Crittenden, The Price of Motherhood

Is Het Moederfront 'anti' moeders met een baan?

Absoluut niet! De thuisblijfmoedersite stelt juist de vrijheid je eigen keuzes te maken centraal. Iedereen bepaalt voor zichzelf wat zijn of haar beste vorm van ouderschap is, en die vorm moet gerespecteerd worden. Helaas ontbreekt het aan respect voor vrouwen die ervoor kiezen thuisblijfmoeder te worden.

Is Het Moederfront anti-feministisch?

Nee, sterker nog: als het feminisme echt vrijheid voor vrouwen voor staat dan hebben vrouwen dus ook recht om thuisblijfmoeder te zijn als ze daarvoor kiezen. En op dit moment is dat nauwelijks het geval. Overheid, maatschappij en media richten zich enkel op vrouwen in het arbeidsproces en het stimuleren tot deelname hieraan. De thuisblijfmoedersite is dus juist feministisch omdat zij opkomt voor het recht van vrouwen zelf te bepalen hoe zij met de zorg voor hun kinderen om willen gaan.

Hoe zit het met thuisblijfvaders?

Geweldig natuurlijk. Niemand hier zegt dat vrouwen verplicht zijn fulltime voor de kinderen te zorgen. Het is prima wanneer vaders hiervoor kiezen. Hier geldt hetzelfde principe van keuzevrijheid.

Waarom heet thuisblijfmoeders niet thuisblijfouders?

In eerste instantie simpelweg omdat de site door een thuisblijfmoeder gemaakt is, en daar mijn expertise ligt. Daarnaast is de term niet gekozen om buiten te sluiten maar om de aandacht te vestigen op de groep vrouwen die ervoor kiest zelf voor hun kinderen te zorgen.

Moederschap = Vakmanschap!

Volgens onderzoek van het SCP hebben Nederlandse vrouwen 'kleine' banen omdat ze óók zelf voor hun kinderen willen zorgen. Een doorn in het oog van de traditionele feministes, die emancipatie definiëren als financiële onafhankelijkheid oftewel Een Baan.

Jarenlang werd er geredeneerd dat als er maar meer kinderopvang zou komen, Nederlandse vrouwen vanzelf buitenshuis zouden gaan werken. Inmiddels is het kwartje gevallen dat veel Nederlandse vrouwen best buitenshuis willen werken, maar óók binnenshuis. Nederland wordt dan ook wel kampioen deeltijdwerken genoemd.

Het is volgens de tradtionele feministes allemaal de schuld van de zgn. Moederschapsideologie. Kenmerkend voor deze ideologie is dat vrouwen denken dat hun kind het beste door henzelf verzorgd kan worden. Dus nu moeten vrouwen worden 'voorgelicht' dat ze móéten werken.

Begin maart promoveerde pedagoge Mirjam Deynoot op de resultaten van haar onderzoek naar de vraag hoe kinderen van nul tot vier jaar in kinderdagverblijven met elkaar omgaan. Haar belangrijkste conclusie is dat het voor kinderen veel kan uitmaken of ze naar een goed of slecht kinderdagverblijf gaat. Dat is geen prettig nieuws aangezien volgens het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) maar liefst 40% van de kinderdagverblijven slecht is.

Moederschap kortste route naar armoede

Het streven van de traditionele feministes dat vrouwen financieel onafhankelijk moeten zijn is loffelijk. Op dit moment is het moederschap namelijk een van de grootste risicofactoren voor armoede op latere leeftijd! 'Moeder worden' is dan ook niet meer vanzelfsprekend. Steeds meer Nederlandse vrouwen kiezen er voor geen kinderen te krijgen. Meer dan de helft geeft als reden op dat de combinatie baan-kind te moeilijk is.

De overheid zit met de handen in het haar, want Nederland vergrijst in hoog tempo. Vrouwen hebben een dubbele taak: kinderen krijgen om de vergrijzing tegen te gaan, en deelnemen aan het arbeidsproces, ook weer vanwege de vergrijzing. Maar is het zo gek dat vrouwen ervoor terugschrikken om Moeder te worden? Moeder worden is maatschappelijk gezien de kortste route naar carrierebreuk, een pensioengat en verlies van status.

In de afgelopen decennia hebben vrouwen veel meer keuzemogelijkheden gekregen. Maar het werk dat moeders (thuis) doen wordt niet gewaardeerd door de maatschappij, sterker nog: niet als werk gezien. In een maatschappij die bepaald wordt door individualisme en economische overwegingen is een herwaardering van zorg en opvoeding nodig.

Wanneer krijgt het moederschap de waardering die het verdient, en worden vrouwen niet meer gestraft voor hun verlangen zelf voor hun kind(eren) te zorgen?

11 opmerkingen:

 1. Ik ben hier voor de eerste maal en ik wilde je met deze zeer goed opgebouwde en informerende blog succes wensen. De visie die je in deze blog overbrengt sluit helemaal aan bij mijn idee over de rol van moeders in onze samenleving. Heet hangijzer is steeds weer de zgn. financiële onafhankelijkheid van vrouwen. Denk jij dat vrouwen bereid zijn om op dat vlak wat meer water in de wijn te doen? Hoe ver denk jij dat vrouwen willen gaan in het erkennen van hun man als "financiële" kostwinner? Hoe kunnen we elkaar ondersteunen in het her-waarderen van de taak als opvoeder? Een thuisblijvende moeder zal inderdaad wat minder financiële midellen hebben om bv. te gaan shoppen omdat "ze het waard is". Gezinnen met één werkende (verdienende) ouder kunnen niet altijd dure merkkleding en gadgets voor hun kinderen kopen. Hoe breng je dat over aan je kinderen? Hoe leg je uit dat de waarden die je hen als moeder meegeeft onschatbaar zijn? Er is nog veel werk aan de winkel maar jij bent er alvast aan begonnen! Je bent zeker niet de enige!
  Vriendelijke groeten,
  Karen

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hoi Nicole

  Leuke site heb jij! Vandaag heb ik op mijn weblog http://deblauweuil.blogspot.com/
  ook een stukje over de belangrijke taak van moeders geschreven, kijk maar eens.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Hallo, ik ben een jonge moeder (24) met een schat van een dochter (11mnd). Al van jongs af aan heb ik geweten dat ik zelf mijn kind(eren) op wil voeden. In de huidige maatschappij is het alleen zo 'not done' om het grootste deel van de week thuis te blijven bij je kind, dat ik mij eigenlijk gedwongen voel om te gaan werken! Helaas is het droomplaatje van man-huis-trouwen-kinderen niet uitgekomen en ben ik alleenstaand-in de ziektewet. Voordeel is dat ik nu de 'mogelijkheid' heb om veel bij mijn kind te zijn omdat ik op arbeidstherapeutische basis 'slechts' 8 uur per week kan werken.
  Helaas zal ik, als de 2 jaar om zijn een keuze moeten maken tussen thuisblijven en werken. Begrijp me niet verkeerd, ik vind werken fijn en het doet mij goed, maar zorgen voor mijn kind ook!
  De druk die op mij ligt om zo snel mogelijk een baan te vinden voor zoveel mogelijk uur met zoveel mogelijk salaris is enorm groot en in mijn directe omgeving vind ik helaas geen medestanders!
  Moederschap wordt inderdaad niet gezien als werk, maar als iets wat je naast je werk ook even moet doen! Toch vind ik dat ik het recht heb om zelf voor mijn kind te zorgen en daarnaast een baan voor een paar uur per week te hebben. Ik zou het ook liever op 'eigen kracht' doen (lees financieel onafhankelijk) maar voor mij is dat onmogelijk en zal ik toch 'steun moeten trekken' met als gevolg dat ik door veel mensen wordt beschouwd als een lui iemand die haar kind gebruikt om niet te hoeven werken.
  Ik ben ongepland zwanger geworden in een niet ideale situatie, maar heb er voor gekozen om geen abortus te laten plegen. Opmerkingen over, als het niet kan, dan moet je het maar weg laten halen maken mij erg boos! Betekend dat dat mijn kind moet boeten omdat haar ouders niet voorzichtig genoeg waren? Heeft zij daarom geen recht op leven (neem maar een abortus...)? Heeft zij daarom geen recht op een ouder die het grootste gedeelte van de dag week bij haar is? Moet ik haar daarom maar onderbrengen bij jan en alleman?
  Ik vind dat ieder kind recht heeft op een ouder die zelf heeft gekozen voor de vorm van opvoeden. Want alleen als je je fijn voelt bij je keuze en daarbij lekker in je vel zit, kan je goed voor je kind zorgen. Een ouder die gedwongen thuis zit of gedwongen moet werken zal zijn/haar onvrede onbewust overdragen naar het kind en daar heeft niemand baat bij!

  Deze site gaat zeker bij mijn favorieten en kan mij denk ik goed een steun in de rug geven! Fijn!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. een verhoogD risico op (tot Uw dienst en de hartelijke groeten ve bijstandsmams die zelf ook door n 'arme' alleenstaande Moeder nog steeds wordt opgevoed! Zij is voor mij op haar 70e nog een voorbeeld van daadkracht en zelfredzaamheid!!
  Er is meer dan financiele zelfstandigheid..dan draait immers weer alles om de centen!!? >kredietcrisis/+armoede enz.etc. XX! p.s. mijn puberzoons roken en drinken niet en kunnen met geld en (soms lastige) volwassenen omgaan en zijn niet asociaal ook!

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Bovendien ben ik door ervaring;voltijds moeder en je kinderen leren meer van voorleven dan regels geven en WAAROM BESTAAT EEN TOPCARRIERE MEESTAL NIET PARTTIME MAAR OUDERSCHAP WEL ALSOF KINDEREN EEN BIJBAAN ZOUDEN KUNNEN ZIJN?? Zij leren ook veel van onze erfelijke negatieve eigenschappen..daarvoor ben ik zelfs voor zoveel als mogelijk biologische kinderen.(niet zoveel mogelijk kinderen maar het zijn niet de slechtste ouders die zelf geen kinderen kunnen krijgen is ook weer mijn ervaring)(Excuses voor het onprettig leesbare voorafgaande)OUDER ZE!!!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Tja, en dan worden alle gezinnen waarvan 1 partner thuis is en voor het gezin en huis zorgt straks 'gestraft' voor deze keuze, we gaan er 1% op achter uit, zoals de heer Donner vertelde.
  Ik vind het allemaal heel raar.
  Ik ben benieuwd wanneer alles weer gaat veranderen ( toename van kinderen krijgen, minder vergrijzing en dan mogen we weer thuis onze eigen kinderen verzorgen ). Dat is misschien weggelegd voor een andere generatie.
  Nou ja, ik wacht rustig af, tot nu toe hebben we het gered met 1 inkomen ( zonder eigen huis, auto, wasdroger, senseo, afwasmachine en 3 vakanties per jaar ;-) ).
  Tineke

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ja ik red het ook helemaal zonder vakantie...heb het thuis voldoende naar mn zin..en vaak ben je na vakantie weer toe aan...daar zal ik voorlopig geen last van hebben..om maar te zwijgen van heimwee

  BeantwoordenVerwijderen
 8. In België is het niet werken een nog groter taboe. Met onze 4 kids en een man met een onregelmatige job is de keuze om thuis te blijven altijd bewust geweest. Maar om eerlijk te zijn moet ik meer vechten tegen mijzelf. Tegen het feit dat ik me niet altijd op mijn gemak voel in de 'andere' land en in mijn 'functie' van thuis-blijf-moeder. Jullie site is Fantastisch!!

  BeantwoordenVerwijderen
 9. hier in mijn dorp in nederland ben ik helaas vrij uniek...ik ben zelfs als bijstandsmoeder met pubers thuis! maar nou parttime op verzoek van de 16jarige, en voor mijzelf uit werken..

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Ook ik ben een thuisblijfmoeder en werk daarnaast als gastouder. Maar ook dit wordt niet als werk gezien en men snapt niet waarom ik maar thuis niets zit te doen.....
  Ik zou willen dat ik eens 1 dag had dat ik niets hoefde te doen, hoewel helemaal niets dat lijkt me ook niets haha

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Om 'niets' te leren doen kun je beter gaan 'werken'. Althans in mijn, voor het moederschap kantoorverleden, heb ik weleens een dergelijke baanervaring mogen beleven! Een overdreven )?( voorbeeld/ vrijwillige persiflage; Heel laat binnenkomen om rustig aan de eerste koffie te gaan en dan op te moeten schieten voor de echte koffiepauze zich alweer aandient!! (lol die mag dan niet te lang duren want anders conflicteert die immers met de lunchpauze en kunnen we niet op tijd naar huis...!..? om in de file te staan en in de rij bij de kassa voor het kant en klaar maal)Toegegeven het is wat gechargeerd, maar het is maar n id, tevens ervan uitgaande dat talrijke moeders geen seconde hebben om dit te lezen laat staan te "leven"....

  BeantwoordenVerwijderen

Wil je op de hoogte blijven van alle comments? Vink dan eenvoudig het vakje aan met: 'Email follow-up comments'

Mogelijk gemaakt door Blogger.
Back to Top