Politieke partijen en de Algemene Heffingskorting

algemene heffingskorting
De VVD is op dit moment de grootste partij van Nederland. Voor Thuisblijfmoeders is dit niet gunstig omdat de VVD de Algemene Heffingskorting* meteen wil afschaffen. Evenals D66.

Maar het kan nog erger: GroenLinks wil hem niet alleen afschaffen, maar bovendien Thuisblijfmoeders en Huismannen afstraffen voor hun keuze fulltime te zorgen. GroenLinks vindt dat zij geen gratis AOW-rechten meer mogen opbouwen. 'Geen subsidie voor de persoonlijke keuze om niet te werken,' aldus GroenLinks. Deze maatregel wil GroenLinks laten ingaan in 2012.

CDA, PvdA, SP en PVV zwijgen over de Algemene Heffingskorting.

De enige partij die Thuisblijfmoeders en Huismannen gunstig gezind lijkt, is de ChristenUnie: zij stellen een belastingvrije som voor, zodat ouders zélf kunnen kiezen of ze al dan niet binnenshuis of buitenshuis willen werken.

Rouvoet: 'De versobering van de algemene heffingskorting maakt het veel ouders onmogelijk om een eigen keus te maken hoe ze werk en gezin combineren. Want eenverdieners betalen 2.000 euro meer aan belasting dan tweeverdieners als de algemene heffingskorting wordt afgebouwd. Door de invoering van de belastingvrije som, de gezinskorting, krijgen gezinnen hun keuzevrijheid weer terug.'

Was de Algemene Heffingskorting een belangrijk onderwerp voor jou toen je ging stemmen?


Op welke partij heb jij gestemd?
VVD
PvdA
PVV
Christenunie
GroenLinks
D66
SP
CDA

  
Free polls from Pollhost.com


* Algemene Heffingskorting: Iedere belastingplichtige heeft recht op de algemene heffingskorting. Partners hebben ieder zelfstandig recht op deze heffingskorting. Zij kunnen deze korting niet overdragen aan hun partner.

Als één van de partners geen of weinig inkomsten heeft en dus zijn eigen heffingskorting niet (helemaal) gebruikt, kan hij onder voorwaarden (een deel van) het bedrag rechtstreeks uitbetaald krijgen door de Belastingdienst.

Weinig inkomen houdt hier in: het totaalbedrag van salaris, uitkering of pensioen is lager dan 5.991 euro en er is geen ander inkomen. Voorwaarde voor uitbetaling is dat de partner van belastingplichtige voldoende inkomen heeft en voldoende belasting betaalt.

Deze overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting wordt afgebouwd in 15 jaar tijd met 6,67% per jaar. De afbouw start in 2009. Dit betekent dat er in dit jaar 1.873 euro van de algemene heffingskorting overgedragen mag worden aan de partner.

De beperking van de overdraagbaarheid geldt niet indien de belastingplichtige waarnaar de korting wordt overgedragen geboren is voor 1-1-1972 of indien er in het huishouden kinderen van 5 jaar of jonger aanwezig zijn. Voor deze groepen blijft de overdraagbaarheid voor 100% gehandhaafd.

( Hide )
 1. Nee, het was geen onderwerp ik wist niet eens dat het bestond... Maar anders was het het ook niet geweest...

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dit is 1 van de redenen waarom ik op de Christenunie gestemd heb. Ik vind het ( tot nu toe ) een huisvrouw vriendelijke partij en ik moet er niet aan denken dat zo'n partij er steeds minder toe doet en daarom zou verdwijnen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik heb in België gestemd ;-) maar ik vind de druk op de huisvrouwen wel een zeer ongunstige evolutie. Onze bijdrage aan de maatschappij is minstens (!) zo belangrijk ! Het wordt eens tijd dat 'men' dat inziet ...

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Vanwege dit gegeven heb ik dit jaar bewust niet op Groen Links gestemd ! Margreet

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ik heb op een partij gestemd die hier niet bij staat en ja ik heb er wel opgelet dat die partij goed is voor de thuisblijfouders.
  Ik heb op MenS gestemd. Ik moet zeggen dat ik het triest vind voor de kinderen die in deze tijd moeten opgroeien.
  IK als huisvrouw kost de maatschappij geen kinderopvang en uitkeringen als ik ziek ben, daarbij wordt er op de scholen gretig gebruik gemaakt van de thuisblijfouders, want de werkende hebben nooit tijd. Zelfs niet om een keertje sávonds te komen helpen. Ik wil nu graag een opleiding doen en moet alles zelf zien te betalen. Op de opleiding zitten werkenden die overspannen thuis zaten en nu alles vergoed krijgen. Sorry hoor maar eerlijk is dit niet. De mensen die van 1 salaris leven mogen alles zelf betalen. Ik denk dat een werkende ouder veel duurder is. Ik heb nog nooit van mijn leven een uitkering gehad. Geen ziekteuitkering en geen ww of zoiets. Ik pas zelf op mijn kids en krijg daar ook geen geld voor en deze mama helpt op school, vangt zieke kinderen op van de werkenden die niet naar de BSO of creche mogen vanwege de koorts. Als alle mensen zouden werken wat doen we dan met de zieke medemens e.d..
  Ik stemde vroeger ook altijd groen links maar bij mij hebben ze afgedaan en ik snap ook niet zo goed wat er zo goed is aan de VVD. Daarbij gaan ze het toch niet lang redden met die coalities.
  Tanja

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Laat ik vooropstellen dat ik het ook niet helemaal eens ben met het AOW-plan van GroenLinks, maar het is ook niet zo zwart-wit als je nu zegt.Ik zag laatst een filmpje (kan de link nu niet meer vinden zo één, twee, drie) waarin Femke Halsema het een ander nuanceert:
  - Ook parttimewerkers (3 dagen per week of meer) bouwen aow op, je hoeft hier dus niet fulltime voor te werken.
  - Deze aow-regeling wil GroenLinks enkel invoeren voor de generatie die in of na 1972 geboren is.
  - Er komen overgangsregelingen.
  - Er komen allerlei (verlof)regelingen die het makkelijker maken zorg en arbeid te combineren.
  - GroenLinks wil deze aow-regeling invoeren om het (komend) tekort aan arbeidskrachten op de arbeidsmarkt terug te dringen en om ervoor te zorgen dat meer mensen financieel onahankelijk zijn van hun partner (kinderen die in armoede (bijstand) opgroeien hebben minder kansen).

  Hoe dan ook, dit plan is zo radicaal dat het toch nooit ingevoerd wordt, zelfs niet als GroenLinks in de regering komt, want coalitiepartijen zullen daar denk ik niet mee akkoord gaan.

  Dat men de algemene heffingskorting af wil schaffen in tijden van bezuinigingen, vind ik niet zo vreemd. Want waarom zou de studiefinanciering en hypotheekrente-aftrek wél afgeschaft worden en de alg. heffingskorting niet? Dat zou ik krom vinden.

  Groetjes,
  Spaarvarkentje

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ja, het voortdurend pleiten voor een opvoedbelasting is voor ons ook reden geweest om GroenLinks voorgoed vaarwel te zeggen.
  Groet,
  Gerard van Beusekom-Fretz

  Waarom deze partij op dit punt niet feministisch, niet groen en niet links is heb ik beargumenteerd in http://gerardvb.com/2010/05/31/tweeverdieners-en-duurzaamheid/ )

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Via en Via Hyves geeft ze een antwoord!

  Beste Rudolf,

  Hartelijk dank voor je bericht aan Femke.

  Je schrijft over het AOW plan van GroenLinks. Het klopt dat GroenLinks het recht op AOW koppelt aan het arbeidsverleden. De AOW dient hervormd te worden, daar zul je van op de hoogte zijn. GroenLinks wil deze leeftijd echter niet zomaar om hoog gooien, maar koppelen aan arbeidsverleden.

  Iedereen krijgt na 45 jaar werken een AOW uitkering. Mensen die door overmacht, bijvoorbeeld door arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of intensieve zorgtaken niet kunnen werken, bouwen ook AOW op.

  Doordat GroenLinks de AOW koppelt aan het aantal gewerkte jaren, kunnen mensen die vroeg zijn begonnen al eerder stoppen. Zo beginnen de bouwvakker en de crècheleidster op hun 18e en zijn met 63 jaar al klaar. Dokters en advocaten studeren langer en werken daarom ook langer door.

  GroenLinks wil het nieuwe AOW-plan in 2012 laten ingaan voor mensen die dan jonger zijn dan veertig jaar. We hebben hier voor gekozen, omdat het voor de generatie die dan ouder zijn moeilijker was om te kiezen voor werk en dat te combineren met zorg. Daarom combineert GroenLinks dit plan met een zorgvuldige aanpak van de kinderopvang, bredere openingstijden, goedkoper, geen wachtlijsten meer, enzvoort. Daarnaast vindt GroenLinks dat het makkelijker moet worden om thuis en in deeltijd te werken.

  Vrouwen en mannen met een kind tussen 0 en 5 jaar bouwen gewoon AOW rechten op. Daarna bouwt men in het plan al AOW recht op met zo'n twee dagen per week werk. GroenLinks wil mensen niet zomaar de arbeidsmarkt op drijven, daar is geen sprake van. Wel vragen we van iedereen om een steentje bij te dragen en financieel onafhankelijk te zijn.

  En natuurlijk moet er dan wel werk zijn: GroenLinks creeërt ook 320 duizend banen in de komende kabinetsperiode. Precies zoals je schrijft, het moet voor gezinnen gemakkelijker worden om werken en zorgen te combineren. Het gaat er daarom echt niet omdat iedereen van 5 dagen per week gaat werken, nee, GroenLinks wil juist toe naar een ontspannen samenleving waarin dat niet hoeft.

  Ik hoop dat ik je vraag voldoende heb beantwoord en je zorgen heb kunnen wegnemen.

  Hartelijke groet,

  Renee Oudenaarden
  Publieksvoorlichter
  Tweede Kamerfractie GroenLinks
  ---------------------------------------

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Rouvoet: 'De versobering van de algemene heffingskorting maakt het veel ouders onmogelijk om een eigen keus te maken hoe ze werk en gezin combineren. Want eenverdieners betalen 2.000 euro meer aan belasting dan tweeverdieners als de algemene heffingskorting wordt afgebouwd. Door de invoering van de belastingvrije som, de gezinskorting.

  Op zich is het draagkrachtbeginsel afdoende en in het kader van gelijke behandeling progressieve belasting heffen over het inkomen van het huishouden dan is een gezinskorting niet nodig. De eenzijdige maatregel is niet proportioneel en brengt gezinnen on problemen.

  BeantwoordenVerwijderen

Fijn dat je wilt reageren!

© all rights reserved
made with by templateszoo