De Som van de ongelijke behandeling

Professor Jos Teunissen, hoogleraar staats-en bestuursrecht aan de Open Universiteit, noemt de kabinetsplannen een 'flagrante inbreuk' op het universele recht van de mens om als burger zelf je leven in te richten.

Kostwinners betalen veel meer belasting


Teunissen heeft het over het feit dat kostwinners veel meer belasting moeten betalen dan tweeverdieners. In 2017 moet een kostwinner zelfs 3 keer zoveel belasting betalen als tweeverdieners met hetzelfde gezinsinkomen. Teunissens bezwaar is dat het huidige belastingstelsel dus niet leefvorm neutraal is.

Teunissen:

'Dat wil zeggen dat de binnen een gezin gemaakte keuzen niet door de Staat worden gerespecteerd (terwijl er soms geen keuzemogelijkheid is, bijvoorbeeld in geval van ziekten of handicaps van ouders en/of kinderen). Eén van de uitgangspunten bij de invoering van de Wet inkomstenbelasting was de bevordering van de economische zelfstandigheid van ieder individu.

Dit werkt zó uit dat bij een gelijk gezinsinkomen de belastingdruk stijgt naarmate méér wordt afgeweken van de kennelijk gewenste 50/50 %-inkomensinbreng, d.w.z. dat de belastingdruk het hoogst is in een kostwinnergezin.'


Voorbeelden van de Som van de ongelijke behandeling

2014

  • Tweeverdieners met een gezinsinkomen van 40.000 betalen 4750 euro belasting

  • Een kostwinner met een gezinsinkomenv an 40.000 betaalt 10.750 euro belasting

2017

  • Tweeverdieners met een gezinsinkomen van 40.000 betalen 3600 euro belasting

  • Een kostwinners met een gezinsinkomen van 40.000 betaalt dan 10.800 euro belasting

Interessante links


Geen opmerkingen

Een reactie posten

Fijn dat je wilt reageren!

© all rights reserved
made with by templateszoo