Het Nederlands belastingstelsel straft thuisblijfmoeders en huismannen af

21.7.19
Kostwinnergezinnen financieel afgestraft

Jonathan Abbamonte, een Research Analyst aan het Population Research Institute, schreef een bijzonder interessante en treffende post over het Nederlandse belastingstelsel. En hoe dit systeem kostwinnergezinnen benadeelt met significant hogere belastingen dan tweeverdienersgezinnen.


Nederland tolerant en gelijkwaardig?


Jonathan Abbamonte begint zijn artikel met de observatie dat Nederland zichzelf laat voorstaan op gelijkheid en tolerantie, maar dat die tolerantie ontbreekt in het belastingsysteem. Abbamonte:

'In the Netherlands, a traditional family with a sole breadwinner and a stay-at-home mom may be required to pay as much as 557 percent more in taxes than a household with the same income where both spouses work—simply because one of the two parents does not earn wages.'

De oorzaak van de ongelijke behandeling


De ongelijke behandeling van kostwinnergezinnen ten opzichte van tweeverdienergezinnen komt doordat het belastingsysteem iedere belastingbetaler ziet als een los individu, en niet als onderdeel van een gezin of familie.

Kostwinnergezinnen betalen wel 5x zoveel belasting


Dat betekent dat tweeverdieners twee keer belastingvoordeel krijgen. In de praktijk betekent dit onder andere dat kostwinnergezinnen ruim 5 keer zoveel belasting moeten betalen over hetzelfde inkomen als tweeverdieners. Daar komt nog bij dat het kabinet tweeverdieners beloont met allerlei andere financiële voordelen.

Algemene Heffingskorting wordt juist afgeschaft


Het enige financieel gunstige voor kostwinnergezinnen, namelijk de Algemene Heffingskorting, wordt langzaam maar zeker afgeschaft.

Waarom hanteert de overheid dit oneerlijke beleid?


Abbamonte verklaart het overheidsbeleid vanuit de heersende politieke ideologie van absolute gelijkwaardigheid tussen de verschillende sekses.

'This radical notion of equality means that everyone, regardless of their state in life, is treated as an individual. Indeed, family arrangements where the wife is dependent on her husband’s income is viewed by progressive elites as patriarchal, even demeaning, towards women. Never mind that many women freely choose to pause, or even forgo, a career for the sake of making the best life possible for their children.'
Abbamonte noemt dit beleid zelfs een 'blatant social engineering,' oftewel de overheid gebruikt manipulatieve technieken om mensen te beïnvloeden in hun manier van hun leven.

Abbamonte: is dit wel in het belang van Nederland?


Abbamonte stelt vervolgens een goede vraag:

Is dit discriminerende overheidsbeleid wel verstandig voor Nederland? 

Volgens Abbamonte niet. En hij wijst dan op het sterk teruglopend aantal kinderen dat geboren wordt.

Het is ook niet in het belang van kinderen!


Vervolgens durft hij ook nog te stellen dat het voor kinderen beter is als kinderen tenminste de eerste drie jaar van hun leven bij hun moeder zijn. Een gewaagde uitspraak, omdat moeders die kind en baan combineren zich bij dit soort stellingen meestal 'gekwetst' voelen.


Conclusie: Het Nederlands belastingsysteem zuigt!


Abbamonte concludeert dat het Nederlands belastingsysteem niet deugt. Het veroorzaakt een dalend geboortecijfer en negeert de bijdrage van thuisblijfmoeders aan de maatschappij!

Lees hier het oorspronkelijke artikel: Holland's Tax Code Punishes Families, Stay-at-home Moms

Blijf op de hoogte en neem een gratis emailabonnement!
Enter your email address:


Delivered by FeedBurner

Geen opmerkingen

Fijn dat je wilt reageren!