Voor moeders die denken

Search

Thuisblijfmoeders, kostwinners en anderhalf verdieners: wat bezielt hen?

Thuisblijfmoeder en kostwinners

Het RD hield een onderzoek onder hun lezers. In totaal deden 1476 respondenten mee. Hieronder een overzicht van de artikelen die ze naar aanleiding van dit onderzoek publiceerden. Ze bieden een intrigerend kijkje in de beweegredenen van de deelnemers.

1. Ruim helft reformatorische ouders is tweeverdiener

Uit het onderzoek van het RD blijkt dat 54 procent van hun lezers een tweeverdienersgezin is. In 2003 was dat nog 35 procent. Overigens is 54 procent wel lager dan het landelijk gemiddelde van 68 procent.

Het hele artikel lees je hier.

2. Tweeverdieners onder RD-lezers vaak ‘anderhalfverdieners’

In dit artikel lees je de redenen om te kiezen voor het anderhalfverdienersmodel.
 • 74% werkt buitenshuis voor de afwisseling.
 • 73% van de respondenten gaf aan dat ze buitenshuis werken om wat ze geleerd hebben te kunnen gebruiken.
 • 54% werkt vanuit financiële noodzaak. 'Van alleen een bouwvakkers inkomen is het heel moeilijk rondkomen met een gezin.' 
 • 51% noemt de fiscale voordelen om allebei buitenshuis te gaan werken.
 • 80% zou ook buitenshuis blijven werken zonder het belastingvoordeel.
 • 8% zou stoppen met de baan als de fiscale voordelen wegvallen.
 • Bijna 60% van de vrouwen werkt 2 dagen per week of minder.
 • Bijna 30% van de vrouwen werkt 2,5 tot 3 dagen per week.
 • 2,7% van de vrouwen werkt fulltime buitenshuis.
 • financiële zelfstandigheid wordt ook genoemd als argument voor een baan.
Lees hier het hele artikel.

3. Niet in luxe positie om te kunnen stoppen met werken

Dit artikel is een portret van Dieneke Blok-Heger en haar man Marchiel. Ze hebben samen twee kinderen. Dieneke werkt parttime als oncologieverpleegkundige vanuit financiële noodzaak.

Lees hier het hele  artikel.

5. Waarom bent u eenverdiener?

 • De overtuiging dat je zelf je kind(eren) moet opvoeden. In totaal was dit 81%.
 • Bij 6% is het noodgedwongen: één van de ouders kan niet buitenshuis werken
 • Daarnaast werden genoemd: rust, stabiliteit, matige gezondheid of extra zorg voor kinderen met  een beperking. Deze redenen werden genoemd door een groep van 12%.

Lees het hele artikel hier.

6. Werkende moeders onmisbaar voor reformatorische scholen en zorgorganisaties

Dit artikel gaat over het tekort aan werknemers, en hoe vrouwen met kinderen dit probleem deels oplossen door hun gezin te combineren met betaald werk.

Het hele artikel lees je hier.

Moeder thuis geeft rust in het gezin


Dit artikel is een portret van het gezin van Niels Veen en Annie Vink. Toen ze trouwden in 2013 spraken ze al af dat bij de komst van kinderen Annie zou stoppen met haar baan. Ze kiezen hiervoor 'uit principe'.

Het gezin, met drie kinderen, leeft van 38.000 bruto per jaar, dus iets meer dan modaal.

Het hele portret lees je hier.

8. Ouders als rentmeesters van het gezin

Lees het hele artikel hier

Blijf op de hoogte en neem een gratis emailabonnement!
Enter your email address:


Delivered by FeedBurner

Geen opmerkingen

Een reactie posten

Fijn dat je wilt reageren!