Voor moeders die denken

Zoeken

'Aanrechtsubsidie' bestaat helemaal niet!

Aanrechtsubsidie, Kookeilandsubsidie, Moederbelasting, het zijn allemaal (neerbuigende) termen voor de algemene heffingskorting. De term aanrechtsubsidie werd voor het eerst gebruikt door Femke Halsema, fractieleider Groenlinks, en is sindsdien helemaal ingeburgerd.

De algemene heffingskorting ligt onder vuur omdat ze wordt gezien als een hinderpaal voor de arbeidsparticipatie van vrouwen. De eerste stappen voor afschaffing zijn al gezet, want vrouwen moeten niet gesubsideerd worden om thuis te 'zitten'. De afschaffing betekent een extra belasting, straftax, voor eenverdienersgezinnen, die toch al zwaarder belast worden dan tweeverdieners.

Algemene heffingskorting is geen subsidie!

Het is een misverstand dat de algemene heffingskorting een subsidie is, of een belastingvoordeeltje van de staat. Het gaat namelijk om eigen geld dat de staat door belastingheffing onttrekt aan het inkomen van de ene partner, en het vervolgens uitkeert aan diens partner.

Algemene heffingskorting verving belastingvrije som

De algemene heffingskorting werd in het nieuwe belastingstelsel 2001 ingevoerd, en verving de 'belastingvrije som'. De bedoeling van het nieuwe belastingstelsel was om het niet alleen leuker, maar ook makkelijker te maken!

De heffingskorting is een korting op de te betalen belasting, en heeft dezelfde functie als de toenmalige belastingvrije som: het bij belastingheffing buiten beschouwing laten van het inkomen dat nodig is om te kunnen voorzien in de primaire levensbehoeften.

In de praktijk gaat de uitbetaling van de algemene heffingskorting negen van de tien keer naar vrouwen.

Overheid bemoeit zich met privéleven en straft af

Door de algemene heffingskorting af te schaffen bemoeit de overheid zich met het priveleven van de Nederlandse burger, en straft het eenverdienersgezin financieel af.

En dat is in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), vindt prof.mr. Jos Teunissen, hoogleraar staats- en bestuursrecht. Volgens hem zijn o.a. de menselijke waardigheid, het gebod op gelijke behandeling, eigendomsrechten en het verbod op arbeidsdwang in het geding.

Kritiek op afschaffing algemene heffingskorting

Met ingang van één januari 2009 wordt in een tijdsbestek van 15 jaar, stapsgewijs (dus met 6 2/3% per jaar) de uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de belastingplichtigen, die geen of weinig inkomen hebben en waarvan de partner voldoende belasting betaalt), afgeschaft.

De afschaffing geldt niet voor: gezinnen met kinderen jonger dan 6 jaar, en mensen die vóór 01 januari 1972 geboren zijn.

Prof. mr. Jos Teunissen:

'In een rechtsstaat dient de overheid de binnen een gezin, de private rechtssfeer bij uitstek, gemaakte afspraken over de onderlinge verdeling van taken en over het zich al dan niet beschikbaar stellen voor de arbeidsmarkt te respecteren. Zij moet daaraan dus ook geen nadelige financiële consequenties verbinden.

Doet zij dit wel, dan maakt zij inbreuk op de door art. 8 EVRM gewaarborgde vrijheid om zelf te beslissen over de inrichting van de huwelijks- en gezinsverhoudingen, in combinatie met het in art. 14 EVRM neergelegde verbod van ongelijke behandeling.

Men hoede zich voor een ‘verlichte’ staat die burgers wil emanciperen (‘bevrijden’) omdat hij meent te weten hoe mensen hun leven het beste zouden moeten inrichten om werkelijk vrij en gelijk te zijn. Zo’n ‘bevrijding’ leidt in de praktijk altijd tot schending van het gebod van gelijke behandeling en tot nieuwe vormen van dwang.

Het is niet aan de staat de binnen een gezin gemaakte keuzen over onderlinge taakverdeling te beoordelen en dus ook niet om aan die keuzen gevolgen te verbinden in de vorm van fiscale bevoordeling of benadeling (een ”straftaks”). De belastingwetgever behoort neutraal te staan tegenover levensvormen. En arbeidsdwang is autoritair beleid en een aantasting van de vrijheid, óók als die dwang gebeurt met indirecte middelen.'


Ook Leo Stevens, emeritus hoogleraar fiscale economie en kroonlid Sociaal-Economische Raad (SER) zet kritische kanttekeningen bij de afschaffing van de algemene heffingskorting:

,,Als je dit afschaft, dan kom je aan het hart van het Nederlandse belastingstelsel. Daarmee zeggen we dat gezinnen waar iemand thuis zit, meer belasting moeten betalen dan huishoudens met tweeverdieners. En daarmee wordt de rol van thuisblijvende partner onderschat. Die doet veel vrijwilligerswerk in de zorg en het verenigingsleven. Je moet er niet aan denken dat er geen mensen zijn die dat werk doen.''

Meer weten?

De aanrechtsubsidie bestaat niet

Eénverdiener levert het meeste in

Gelijk inkomen gelijk behandelen

Aantal ontvangers 'aanrechtsubsidie' afgenomen

15 opmerkingen

 1. Maar ja...wat doen we er aan :-(
  Tineke

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Kunnen we niet vanuit het Moederfront een soort van handtekeningenachtie houden ofzo? Toch wel belangrijk dat wij onze stem laten horen en gelden toch??
  Of heeft iemand anders een ander idee??

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Wat mij alleen nog niet duidelijk is, is of dit al een kamervoorstel is en waar dit artikel nu vandaan komt. Weet iemand meer?

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Hallo FB, we hebben aanvullende informatie in het artikel geplaatst om je vragen te beantwoorden!

  De huidige stand van zaken is dat de algemene heffingskorting in een tijdsbestek van 15 jaar wordt afgeschaft, behalve voor gezinnen met kinderen jonger dan zes, en mensen die zijn geboren voor 1 januari 1972.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ik wordt zo triest van dit soort dingen. Wie denkt er aan de kinderen. Ik heb kinderen om ze zelf op te voeden volgens onze normen en waarden. Ik zelf heb als klein kind in kinderdagverblijven gezeten en zo klein als ik was, ik kan mijn moeder nu nog details vertellen en ik vond het er niet leuk. Nu bij de school van mijn kinderen zijn er steeds meer kinderen die niet meer naar de overblijf willen en liever thuis eten (of bij een gastouder). Ze willen niet meer de hele dag op school zitten en ik vind het triest dat er naar hen niet wordt geluisterd. Stomme regering met hun normen en waarden en dan doen ze zoiets.
  Dom dom dom
  Maar in feite wordt je toch al zoveel gestraft als je thuis blijft. Je wordt uitgemaakt voor lui en je mag zien hoe je ziektekosten betaald (terwijl je niks verdient). Dat doe ik trouwens met die heffingskorting.
  Onze regering maakt alles kapot wat onze ouders hebben opgebouwd voor ons.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Helemaal eens met dit stuk.
  Absurd dat ze ons nu ook al willen gaan straffen voor het feit dat wij graag zelf voor onze kinderen willen zorgen.
  We worden al op veel vlakken benadeeld. Aangezien mijn man in zijn eentje voor het gezins inkomen zorgt hebben we door de hoogte van zijn inkomen op geen enkele toeslag recht. Terwijl mensen die samen werken en vaak veel meer verdienen als mijn man in zijn eentje, wel van allerlei toeslagen (bijvoorbeeld zorgtoeslag etc) krijgen.

  Wie helpt er straks nog op de scholen?
  wie is er klaarover?
  wie heeft er tijd voor ouders/familie, buren enzo om eens te helpen en aandacht te geven?
  wie doet er al dat vrijwilligers werk?
  Bij wie kunnen die kinderen dan nog wel na schooltijd buiten spelen?

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Dank voor de extra informatie Nicole! Het klinkt alsof dit er dus al helemaal doorheen is....
  Ik sluit mij volledig aan bij de vorige commentaren, namelijk dat ik er treurig van wordt als het totaal niet stil wordt gestaan bij het belang van het kind zelf. Las gisteren nog een goed artikel over de ontwikkeling van het babybrein en daarin werd zo helder beschreven waarom vooral in het eerste jaar een creche echt geen fijne oplossing is en wat voor gevolgen dat heeft voor het gedrag van kinderen op latere leeftijd. Waarom wordt dit toch niet meer op de kaart gezet door een regering die pretendeert waarde te hechten over normen en waarden? Iedere vader en moeder hebben het beste over voor hun kind, maar zijn we allemaal nog wel objectief, open en vrij genoeg om daar ook naar te handelen?! Sommige artikelen durf ik zelfs niet aan mijn buitenshuis werkende vriendinnen te laten zien, omdat het hun pijn zou doen.Zij zitten in het systeem en kunnen er niet zo maar uit? Of wel?

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Dank voor de extra informatie Nicole! Het klinkt alsof dit er dus al helemaal doorheen is....
  Ik sluit mij volledig aan bij de vorige commentaren, namelijk dat ik er treurig van wordt als het totaal niet stil wordt gestaan bij het belang van het kind zelf. Las gisteren nog een goed artikel over de ontwikkeling van het babybrein en daarin werd zo helder beschreven waarom vooral in het eerste jaar een creche echt geen fijne oplossing is en wat voor gevolgen dat heeft voor het gedrag van kinderen op latere leeftijd. Waarom wordt dit toch niet meer op de kaart gezet door een regering die pretendeert waarde te hechten over normen en waarden? Iedere vader en moeder hebben het beste over voor hun kind, maar zijn we allemaal nog wel objectief, open en vrij genoeg om daar ook naar te handelen?! Sommige artikelen durf ik zelfs niet aan mijn buitenshuis werkende vriendinnen te laten zien, omdat het hun pijn zou doen.Zij zitten in het systeem en kunnen er niet zo maar uit? Of wel?

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Dus als ik het goed begrijp:
  kan een vader die begonnen is aan een tweede huwelijkspartner (dus van voor 1972 is) en met haar jonge kindjes heeft, zijn baan opgeven om eindelijk te gaan thuisvaderen zonder dat hij gekort wordt.
  Een frisse jonge moeder van na 1972 met wat oudere kinderen wordt een of ander onbenullig baantje in gejaagd omdat onze overheid dat zinvoller vindt dan het onbetaalbare werk dat ze als thuisblijfmoeder zou verrichten???

  BeantwoordenVerwijderen
 10. HOe vraag je die heffingskorting aan dan?

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Hier kan ik zo boos over worden.....maar ik doe het niet want die energie steek ik liever in het laten horen van mijn stem!
  Kunnen we inderdaad niet iets er tegen doen?
  Wij zitten niet zomaar thuis te niksen! Het allerbelangrijkste.....: Wij zorgen ZELF voor de kinderen die we gekregen hebben. Maar als we zouden zorgen voor andermans kindere dan is het ineens een BAAN! Zullen we met de buren overdag even ruilen en ons dan daarvoor laten betalen?
  In wat voor wereld leven we? Het is toch helemaal te gek voor woorden dat we straks niet meer mogen kiezen om zelf voor onze eigen kinderen te zorgen? Of...nou...kiezen mogen we dan waarschijnlijk wel anders leven we niet meer in een democratie, maar je wordt dan zo keihard financieel aangepakt dat je eigenlijk niet echt een keus hebt.

  Wij doen vaak veel vrijwilligerswerk, wie gaat dat dan doen? Wij zijn geen niksnutten mevrouw Halsema!!!!!
  Probeer zelf maar eens je eigen kinderen helemaal op te voeden ipv voor het grootste gedeelte het over te laten aan een ander en dan in de spaarzame tijd die je hebt met je kinderen hebt alleen maar "gezellig" doen of ze volledig materieel te verwennen omdat je je stiekem toch schuldig voelt en het op deze manier goed denkt te maken.

  Ach, maak ik me toch nog een beetje kwaad.....laat ik er maar mee stoppen.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Aanrechtsubsidie is uitgevonden door Mevr Halsema, in de jaren negentig was t een heffingskorting bij de man (alleenverdiener), of vrouw natuurlijk

  De overheid heeft beslist dat de helft van de heffingskorting voortaan aan de (niets verdienende vrouw) vrouw uitbetaald zou worden (of man)
  Er viel weinig te kiezen, zoals gewoonlijk
  Dus, conclusie, weer eens een verkapte belastingverhoging
  En Mevr Halsema, leer geschiedenis
  Sterkte moeders

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Ik ben chronisch ziek, geen werkgever wil mij, maak derhalve geen enkele aanspraak op een uitkering ivm ziekte.
  Deze extra kosten (medicijnen etc die niet vergoed worden) betaal ik allemaal zelf van de ALG.HEFFINGSKORTING. EN GAAT SCHOON OP. Mijn gezondheid zal hard achteruit hollen(nog meer overheids ziektekosten!!!) als deze alg. heffingskorting afgeschaft zal worden.
  Ach wat kan ik eigenlijk nog zeggen,kan er beter een eind aan maken(mijn leven dus) in Den-Haag luisteren ze toch niet naar de eigen burgers.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. werkende moeder29 juni 2010 om 00:31

  al dat geneuzel dat je alleen een goede moeder/opvoeder bent wanneer je niet werkt, .......
  ben zelf een partime werkende moeder, die werk en gezin prima kan combineren. met een beetje inzet kun je prima een passende oppas voor je kinderen vinden (mogelijkheden genoeg), .... mijn kinderen gaan al enkele jaren naar een ontzettend leuke gastouder waar ze op de dagen die ik werk, prima worden opgevoed met alle normen en waarden die ik belangrijk vind!
  Ja,.... natuurlijk heeft iedereen het recht om zelf je kinderen op te voeden en het huishouden te doen!! Echter de staat hoeft je hier niet voor te betalen. De 168,00 euro die de meeste niet werkende moeders zomaar ontvangen, daar moet ik heel wat uurtjes voor werken, terwijl ik toch ook dezelfde opvoedtaken en huishoudelijke taken verricht als zij! Niet werkende Moeders........ ga niet onder door zelf medelijden: .... je doet het of zonder de subsidie ( zoals de meeste werkende moeders ) en je blijft lekker thuis of je gaat aan de slag:...... heel misschien dat onze mannen dan in de toekomst gewoon met 65 jaar kunnen gaan genieten van hun oude dag!

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Sorry hoor, maar wat jij hierboven beschrijft klopt van geen kant...De algemene heffingskorting is géén subsidie...Het is een deel van de inkomstenbelasting die de werkende partner af moet staan...ipv deze aan de werkende partner terug te geven (vroeger was dit de belastingvrije som) wordt deze nu uitgekeerd aan de niet verdienende partner. Oftewel, als de algemene heffingskorting wordt afgeschafd komt dit dus feitelijk neer op een belastingsverhoging. Buiten dat betalen gezinnen waarvan maar 1 partner inkomsten heeft meer belasting dan 2 verdieners, wij betalen dus meer mee aan de maatschappij dan 2 verdieners die ook nog eens aanspraak maken op allerlei subsidies (met name de kinderopvang) waar wij geen recht op hebben, en ook niet nodig hebben omdat ik zelf op mijn kinderen 'pas'.

  BeantwoordenVerwijderen

Fijn dat je wilt reageren!